Η ΕΕΜΕΓ δέχεται αιτήσεις Επιστημονικών Συνεργατών στα στοιχεία επικοινωνίας της.