Αχείμαστος Απόστολος

Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1974 και ταυτόχρονα απέκτησα  και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία ως δόκιμος έφεδρος ανθυπίατρος  έως το 1975 και την υπηρεσία υπαίθρου ως αγροτικός ιατρός στην Αερόπολη Λακωνίας, κατά τα έτη 1977-1978.

Έχω τον τίτλο ειδικότητας της Παθολογίας ( Αθήνα 1983).

Εργάστηκα διαδοχικά  στις εξής θέσεις στην Ελλάδα:

1.       Αιματολογική Κλινική Νοσοκομείο «Μεταξά» (Β. Σεϊτανίδης) από τον Ιούνιο του 1979 έως τον Μάρτιο του 1980.

2.       Α’ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας (Γ. Γιανακούρης) από τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Νοέμβριο του 1985, ως ειδικευμένος βοηθός.

3.       Γ ‘ Παθολογική Κλινική ΝΜΤΣ (Ν. Σχίζας) από τον Νοέμβριου του 1985 έως τον Νοέμβριο του 1986, ως επιμελητής Β’.

4.       Α ‘ Παθολογική Κλινική ΝΝΘΑ «Σωτηρία» (Α. Σίμος) από τον Δεκέμβριο του 1986 έως τον Οκτώβριο του 1992 ως επιμελητής Α’.

5.       Γ ‘ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΝΝΘΑ «Σωτηρία» από τον Οκτώβριο του 1992-2002 ως επίκουρος καθηγητής.

6.        Γ ‘ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΝΝΘΑ «Σωτηρία» από το 2002-2012 ως Αναπλ. Καθηγητής.

7.       Γ ‘ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΝΝΘΑ «Σωτηρία» από το 2004-2010 ως  Δ/ντης  της κλινικής.

8.       Γ ‘ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΝΝΘΑ «Σωτηρία» από το 2012 έως σήμερα ως Καθηγητής.

Μετεκπαιδεύτηκα στο εξωτερικό επί πενταετίας και πλέον (Οκτώβριος 1978 έως Ιούνιος 1979 και Μάρτιος 1980 έως Σεπτέμβριος 1984) στα νοσοκομεία Rotchild και Broussais του Παρισιού, στις εξής θέσεις εργασίας:

1.       Γαστρεντερολογική Κλινική Νοσοκομείο Rotchild (καθηγητής Y. Le Quintrec) από τον Οκτώβριο του 1978 έως και τον Ιούνιο του 1979, ως εσωτερικός βοήθος.

2.       Πανεπιστημιακή (Paris VI) Προπαιδευτική Κλινική Νοσοκομείου Broussais (καθηγητής P. Milliez) από τον Μάρτιο του 1980 έως και τον Οκτώβριο του 1981, ως εσωτερικός βοηθός.

3.       Centre de Diagnostic της ίδιας κλινικής ( καθηγητής M. Safar) από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Σεπτέμβριο του 1984, ως assistant etranger. Στο διάστημα αύτο είχα την ευθύνη  του μεταβολικού τμήματος  παχυσαρκίας-υπέρτασης, του τμήματος Doppler συνεχούς και διακεκομμένης εκπομπής και των εργομετρικών δοκιμασιών κοπώσεως.

Κατά την διάρκεια της μετεκπαίδευσης μου έλαβα ετήσια υποτροφία από το Ίδρυμα Claude Bernard, συμμετείχα σε επιδημιολογική έρευνα του INSERM και απέκτησα τίτλο ειδικότητας στη Βιολογία και στη Αθλιατρική από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie Paris VI.

                Διαθέτω τους εξής ακαδημαϊκούς τίτλους:

1.       Του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιούνιος 1986) με βαθμό άριστα και τίτλο  «Συμβολή στη μελέτη της σχέσης παχυσαρκίας-αρτηριακής υπέρτασης».

2.       Του καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιούλιος 2012).

 

Είμαι μέλος των εξής επιστημονικών εταιρειών :

1.       International Society of Hypertension

2.       Mediterranean Medical Society (Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Μεσογειακού Ιατρικού Συνεδρίου, 1990)

3.       Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης (Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου  από το 1990 και Πρόεδρος από τον Απρίλιο του 1998 έως το 2002)

4.       Ελληνική Αντιϋπερτασική Εταιρεία

5.       Ελληνική Λιπιδιολογική εταιρεία

6.       Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

 

Έχω χρησιμοποιηθεί ως κριτής εργασιών από το περιοδικό «Ιατρική» σε θέματα αρτηριακής υπέρτασης και διαβήτη και ως πρόεδρος θεματικών συνεδριάσεων υπέρτασης  στο 22ο, 23ο, και 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (1996, 1997 και 1998).

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση

1.       Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris VI στο μάθημα της Παθολογίας-Θεραπευτικής (Οκτώβριος 1981-Οκτώβριος 1984).

2.       Υπεύθυνος για την εκπαίδευση  (μαθήματα και κλινική άσκηση ) των ασκούμενων 4ετών φοιτητών στο μάθημα της Σημειολογίας και Ειδικής Νοσολογίας στην Α’ Παθολογική Κλινική  του Νοσοκομείου Νίκαιας (1985-1986)

3.       Υπεύθυνος για την εκπαίδευση (μαθήματα και κλινική άσκηση) των ασκούμενων 4ετών φοιτητών στο μάθημα της Σημειολογίας και Ειδικής Νοσολογίας στην Α’ Παθολογική Κλινική  του ΝΝΘΑ «Σωτηρία» (1987-1990).

4.       Από την ίδρυση της Γ ‘ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής  μέχρι και το 2012 είχα την ευθύνη του συντονισμού της εκπαίδευσης  των 4ετών φοιτητών που ασκούνται στην κλινική και μέχρι σήμερα συνεχίζω να συμμετέχω στην διδασκαλία των μαθημάτων της Σημειολογίας, της Νοσολογίας, της Διαφορικής Διάγνωσης και της Παθολογίας των 6ετών φοιτητών σε θεωρητικό επίπεδο  και σε επίπεδο κλινικών ασκήσεων.

Μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση

Έχω συμμετάσχει στην επίβλεψη δεκαπέντε διδακτορικών διατριβών.

Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση

1       Έχω συμμετάσχει σε προγράμματα 12 μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων σε μικρές ομάδες του Κέντρου Υπέρτασης   της Γ ‘ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  με θέμα «Σύγχρονες αρχές αντιμετώπισης Αρτηριακής Υπέρτασης». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας  (γενικούς γιατρούς , παθολόγους και καρδιολόγους).

2.       Έχω συμμετάσχει σε σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων για τους ειδικευόμενους της Γ ‘ Παθολογικής Κλινικής με θέματα αρτηριακή υπέρταση και υπερλιπιδαιμίες.

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η ερευνητική δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στην αρτηριακή υπέρταση, στην υπερλιπιδαιμία και άλλες μεταβολικές διαταραχές.

Ειδικότερα, τα ερευνητικά θέματα με τα οποία έχω ασχοληθεί περιλαμβάνουν αιμοδυναμικές μετρήσεις σε άτομα με αρτηριακή υπέρταση, μελέτη αντιυπερτασικών παραγόντων, μελέτη των δομικών και λειτουργικών μεταβολών των μεγάλων αγγείων κατά την φυσική ιστορία της αρτηριακής υπέρτασης, εφαρμογή μη αιματηρών τεχνικών  στην διερεύνηση υπερτασικών ασθενών, μελέτη των μεταβολικών διαταραχών που χαρακτηρίζουν την παχυσαρκία και της σχέσης  τους με την αρτηριακή υπέρταση, μελέτη της επίδρασης αντιυπερτασικών και υπολιπιδαιμικών φαρμάκων στο μεταβολισμό των λιπιδίων και μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης με 24ωρη καταγραφή και διερεύνηση του φαινόμενου  της αντίδρασης «λευκής μπλούζας» .

 

Ως ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης μπορούν να θεωρηθούν:

1.       Το ότι από το 1994 συνεργάζομαι ερευνητικά με το Κέντρο Υπέρτασης του Καθηγητή Michel Safar στο Νοσοκομείο Broussais  του Παρισιού (από την συνεργασία αυτή έχουν προκύψει μέχρι στιγμής δυο δημοσιεύσεις) .

2.       Το ότι κατά την τελευταία 3ετία έχω διοργανώσει στο Κέντρο Υπέρτασης της Γ ‘ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής  τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια  στην υπέρταση για ομάδες  Γάλλων γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

3.       Το ότι έχω δώσει δυο διαλέξεις σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις:

·         Hypertension and congestive heart failure: choice of antihypertensive treatment. International Meeting on Cardiovascular Risk Factors.

Antwerp, Βέλγιο, 1996

·         Hypertension as a risk factor of cardiovascular disease. International Meeting: Hypertension 2000, Αθήνα, 2000

 

Το συγγραφικό έργο μου αναλύεται ως εξής:

 

Σύνολο δημοσιεύσεων                                                                               107

Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις                                                                     52          

                                Κεφάλαια σε συγγράμματα                                              4             

                                Πρώτος συγγραφέας                                                       1

                                Δεύτερος συγγραφέας                                                     3

Πλήρες δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά                                        32

                                Πρώτος συγγραφέας                                                       5

                                Δεύτερος συγγραφέας                                                     6             

                                Άλλη σειρά                                                                       21

Πριν από την εκλογή σε επίκουρο καθηγητή                                             16

Μετά από την εκλογή σε επίκουρο καθηγητή                                             16

Περιλήψεις                                                                                                       16

Ελληνικές δημοσιεύσεις                                                                               55

                                Κεφάλαια σε συγγράμματα                                               5

                                Πλήρεις δημοσιεύσεις                                                      22

Δημοσιεύσεις σε περιοδικό του ΙΑΤΡΟΤΕΚ                                    2

Περιλήψεις                                                                                          28

 

Ο συντελεστής απήχησης (impact factor) των περιοδικών στα οποία έχουν δημοσιευθεί εργασίες μου έχει ως εξής:

Περιοδικό                                          

Δημοσιεύσεων                                                                                                

                                                                                                               

Medicine et Hygiene                                                     

Archives de Maladies du Coeur                

Informations  Maghrebines                        

American Journal of Cardiology                

Medicine Cardiovasculaire                          

Presse Medicale              

Archives of Internal Medicine

Tonus

Hypertension

American heart Journal

Kidney International

Eur J of Clin Pharmacology

Clinical Expirimental Hypertension

Journal of Human Hypertension

Journal of Cardiovascular Pharmacology

American Journal of Hypertension

Cardiology

Blood Pressure

Current Med Research and Opinion

Journal of Hypertension

J of CArdiov Pharmacol Theraeut             

 

4. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλινικό μου έργο έχει ως εξής:

Από το 1975 μέχρι σήμερα εργάζομαι συνεχώς σε νοσοκομεία στην Ελλάδα και στην Γαλλία, αρχικά ως ειδικευόμενος και στην συνέχεια ως ειδικευμένος βοηθός, επιμελητής Β’ επιμελητής Α’, assistant etranger και καθηγητής. Στο διάστημα της μετεκπαίδευσης στο Παρίσι είχα την ευθύνη του εξωτερικού ιατρείου υπέρτασης 3 φορές την εβδομάδα και ήμουν υπεύθυνος του Τμήματος Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Παθήσεων της Κλινικής. Επιπλέον, συμμετείχα στην οργάνωση και λειτουργία πρότυπης μονάδας ημερήσιας νοσηλείας υπερτασικών ασθενών και του Κέντρου Αναίμακτων Τεχνικών στο οποίο ήμουν υπεύθυνος εξετάσεων με υπερηχογραφία Doppler. Από το 1992 μέχρι σήμερα συμμετέχω στο κλινικό έργο της Γ ‘ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας της χώρας μας. Το εκπαιδευτικό μου έργο είναι κατ’ εξοχήν πλούσιο, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στην Πανεπιστημιακή Κλινική στην οποία εργάζομαι είχα την ευθύνη του συντονισμού της εκπαίδευσης των 4ετών φοιτητών έως το 2012 και των 6ετών φοιτητών από της ενάρξεως της λειτουργίας της μέχρι σήμερα.