Ανακοίνωση

To πρώτο Θερινό Σχολείο «Telomere length (TL) regulation and the  aging  process :from bench to bedside» θα πραγματοποιηθεί on line στις 16-17-18 Ιουνίου 2021 (4 μ.μ. έως 7.30 μ.μ.) από το Νανσύ - Γαλλίας.

Η εκδήλωση αυτή, διοργανώνεται από μια διεθνή επιστημονική επιτροπή (συντονισμένη από τον Καθ. Α. Μπενέτο) υπό την αιγίδα του «Université de Lorraine» είναι αφιερωμένη σε επιστήμονες, κλινικούς ιατρούς και φοιτητές που ενδιαφέρονται για τους μηχανισμόυς της γήρανσης και τις συνέπειες της γήρανσης στην υγεία..

Για οποιαδήποτε πληροφορία και εγγραφήhttps: //telomere2020.event.univ-lorraine.fr