Ανακοίνωση! Ηλικιωμένοι Ασθενείς και COVID- Προσοχή στις πολλαπλές άτυπες εκδηλώσεις

Κατεβάστε ΕΔΩ το μήνυμα της Παθολόγου- Γηριάτρου και μέλους της ΕΕΜΕΓ, κας Μαρίνας Κοτσάνη και του Καθηγ. Γηριατρικής και Προέδρου της ΕΕΜΕΓ, κου Μπενέτου Αθανάσιου

Ηλικιωμένοι ασθενείς και COVID-19: προσοχή στις (πολλαπλές) άτυπες εκδηλώσεις!

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με αφορμή την εμπειρία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 στην Γαλλία, και κυρίως την τραγικές επιπτώσεις στον πληθυσμό των ηλικιωμένων, ιδρυματοποιημένων και μη, θεωρήσαμε σκόπιμο να επισημάνουμε και να επιστήσουμε την προσοχή των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με ένα ύποπτο κρούσμα, σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της κλινικής εικόνας της COVID-19 νόσου στα ηλικιωμένα άτομα.

Οι ιδιαιτερότητες αυτές παρατηρήθηκαν από τους επαγγελματίες υγείας μετά την εμπειρία της τραγικής εξέλιξης που είχε η επιδημία στα ιδρύματα χρόνιας νοσηλείας των ηλικιωμένων και στους οίκους ευγηρίας, και θεωρείται πως συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην εξάπλωση της επιδημίας σε αυτές τις δομές, λόγω του χαμηλού βαθμού υποψίας αρχικά. Τις θέτουμε λοιπόν στη διάθεση όσων εκτελούν κλινικό έργο αυτή τη δύσκολη περίοδο προς γνώση, κρίση και αξιοποίηση. Η σχετική δημοσίευση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αξιολόγησης σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό.

Πέρα από τα τυπικά γνωστά αναπνευστικά συμπτώματα, παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι η COVID-19 νόσος μπορεί να εμφανιστεί, ειδικά στα ηλικιωμένα άτομα, με τα παρακάτω συμπτώματα και εργαστηριακά ευρήματα :

Γενικά λόγω της ποικιλίας, της ατυπίας και της μερικής ακόμη γνώσης μας πάνω στον SARS-CoV-2, καλό θα ήταν οποιαδήποτε ξαφνική και ανεξήγητη αλλαγή από την πρότερη κατάσταση (γνωσιακή, λειτουργική κλπ) ενός ηλικιωμένου να συνοδεύεται από αυξημένη επαγρύπνηση, στενότερη παρακολούθηση και εντατικοποίηση των μέτρων απομόνωσης όπου αυτό είναι δυνατό.

Λεπτομερέστερη ενημέρωση για την COVID-19 νόσο στους ηλικιωμένους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρείας, European Geriatric Medicine Society: https://www.eugms.org

Αθανάσιος Μπενέτος

Μαρίνα Κοτσάνη