Ο Πρόεδρος της ΕΕΜΕΓ και της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρείας- ΕuGMS, Καθηγ. Γηριατρικής Αθ. Μπενέτος, απευθύνει έκκληση σε όλους τους ‘Ελληνες να μην εφησυχάσουμε και να συνεχίσουμε την προσπάθεια που ήδη έχουμε ξεκινήσει, ούτως ώστε η περιπέτεια με τον κορονοϊό να έχει όσο τον δυνατόν πιο θετική έκβαση για την Ελλάδα.

Ο κύριος Μπενέτος είναι επιστημονικός Υπεύθυνος για τις ενέργειες αντιμετώπισης του Covid στην περιοχή της Λωραίνης και Αλσατίας της Γαλλίας και διευθύνει την Κλινική Γηριατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Nancy, Γαλλίας. Στην εν λόγω μονάδα, νοσηλεύονται αυτή την στιγμή πάνω απο 400 άτομα άνω των 65 ετών προσβεβλημένα από τον κορονοϊό (εκ των οποίων τα 130 σε μονάδα εντατικής θεραπείας).

Ο καθηγητής κύριος Μπενέτος είναι ιατρός πρώτης γραμμής σε επιπλέον 3 κλινικές αποκατάστασης στην βορειοανατολική Γαλλία.

Δείτε το μύνημα του εδώ:

Video message: https://www.eugms.org/news/videomessage-on-covid-19-from-eugms-president-athanase-benetos.html