Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες απο την Ευρωπαϊκή Γηριατρική Εταιρεία ΕuGMS, σχετικά με τον COVID και δείτε το μύνημα του Προέδρου της EuGMS και Προέδρου της ΕΕΜΕΓ, Καθηγ. Γηριατρικής Αθ. Μπενέτου.

Video message: https://www.eugms.org/news/videomessage-on-covid-19-from-eugms-president-athanase-benetos.html