Η Ελληνική Ένωση Γηριατρικής διεκδίκησε με επιτυχία την διοργάνωση του 16ου Συνέδριου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γηριατρικής (EUGMS) το 2020 στην Αθήνα.  

Η διαδικασία επιλογής χώρας διοργάνωσης έλαβε μέρος στην Νίκαια Γαλλίας, κατά την διάρκεια του 13ου Συνέδριου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γηριατρικής (EUGMS).  Η παρουσίαση της Ελληνικής υποψηφιότητας είχε ως κεντρικό θέμα την δημιουργία συνεργειών μεταξύ χωρών του βορρά και του νότου της Ευρώπης, και την βελτίωση της γηριατρικής μέσα από την συνεργασία βορρά-νότου.  

Η υποψηφιότητα παρουσιάστηκε από τους: 

Γ. Ελλούλ (Αν. Καθηγητής Παν. Πατρών, Πρόεδρος Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Νοτιοδυτικής Ελλάδος)

Γ. Σούλης (Γηρίατρος, Αντιπρόεδρος ΕΕΜΕΓ)

Σ. Κοσμίδης (Γηρίατρος)

Μ. Κοτσάνη (Γηρίατρος)

Ε. Βουδικλάρη (Γ. Γραμματέας ΕΕΜΕΓ)