Ενημερωτικό Δελτίο
 
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα" παρατείνεται  έως  31 Δεκεμβρίου 2020.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
 
Η Ιατρική Σχολή Αθηνών ανακοινώσε πρώτη φορά τον Οκτώμβριο 2019, την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα", υπό την διεύθυνση του Προέδρου της Καθηγητή Παθολογίας Πέτρου Π. Σφηκάκη με την επιστημονική συμβολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρίας (EuGMS) και Προέδρου της ΕΕΜΕΓ, Καθηγητή Γηριατρικής Αθανασίου Μπενέτου. Το πρόγραμμα  ολοκλήρωσε ήδη το πρώτο έτος λειτουργίας του και απευθύνεται κυρίως σε γιατρούς που ενδιαφέρονται για την φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών.
Θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο για Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους, αλλά και για ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που αναλαμβάνουν γηριατρικούς ασθενείς. Η φοίτηση διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα πρώτα δύο περιλαμβάνουν διαλέξεις κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ενώ κατά το τρίτο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, σε ευέλικτο ωράριο. Η υποβολή φακέλων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση geriatric.pms.uoa@gmail.com.  Περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά υποψηφιότητας στους κάτωθι συνδέσμους: 
https://geriatric.med.uoa.gr/