Ελλάδα:

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (ΕΜΠαΚΑΝ)

www.empakan.gr

Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης (ΕΕΥ)
www.hypertasi.gr

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΕΦΙΑπ)
www.eefiap.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Διατροφής και Διαιτολογίας (ΠΣΔΔ)
www.hda.gr

Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN)
www.grespen.org

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ)
www.eiep.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης και Θεραπείας Νόσων Σχετιζόμενων με την Θρέψη
 

Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης-Κολλέγιο Αθηροσκλήρωσης
www.atherosclerosis-gr.org

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
www.ede.gr

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ)
www.elegeia.gr

Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας (ΠΕΓΓ)

http://www.giriatriki.org.gr/

Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ)
www.gerontology.gr

Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας
www.giriatriki.gr

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Hellas)
http://www.alzheimer-hellas.gr/

Ευρώπη:

Εταιρεία Γενικής Ιατρικής Κύπρου (ΕΓΙΚ)
(βλέπε Πανκύπριο Ιατρικό Σύλλογο εδω: www.cyma.org.cy)

European Geriatric Medicine Society (EuGMS)
www.eugms.org

President Elect EuGMS 2020 : Prof. Benetos Athanase

The European Academy for Medicine of Ageing (EAMA)
www.eama.eu

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
www.espen.org

The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)
www.efad.org

Διεθνείς σύνδεσμοι:

International Society of Vascular Health and Aging (ISVH)
www.isvh.net

Immediate Past President of ISVH: Prof. Benetos Athanase

International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG)
Ex -Tresurer of IAGG (2009-2013): Prof. Benetos Athanase
www.iagg.info