1.  Μπενέτος Αθανάσιος, Καθηγητής Γηριατρικής, Πανεπιστήμιο Nancy, Γαλλία

306 δημοσιεύσεις

  1.  Αχείμαστος Απόστολος, Καθηγητής Παθολογίας, Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Σωτηρία

27 δημοσιεύσεις

  1.  Τζανετάκου Ειρήνη, PhD, Βιοιατρική Επιστήμων, Κλινική Διαιτολόγος

11 δημοσιεύσεις

3 άρθρα 1

  1.  Σούλης Γεώργιος, PhD, Γενικός Ιατρός

4 δημοσιεύσεις
Influenece on Monastic Life on Cardiovascular Health:The Mount Athos "Agion Oros" Expedition, Σεπτέμβριος 2013