1. Μπενέτος Αθανάσιος, Καθηγητής Γηριατρικής, Πανεπιστήμιο Nancy, Γαλλία- 306 δημοσιεύσεις

2. Αχείμαστος Απόστολος, Καθηγητής Παθολογίας, Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Σωτηρία- 37 δημοσιεύσεις

3. Σούλης Γεώργιος, PhD, Γενικός Ιατρός- 4 δημοσιεύσειςInfluenece on Monastic Life on Cardiovascular Health:The Mount Athos "Agion Oros" Expedition, Σεπτέμβριος 2013

4. Γεωργιόπουλος Ιωάννης, MD Ουρολόγος-Ανδρολόγος, μεταπτυχιακός Γηριατρικής- 17 δημοσιεύσεις

5.Τζανετάκου Ειρήνη, PhD, Βιοιατρική Επιστήμων, Κλινική Διαιτολόγος- 11 δημοσιεύσεις, 3 άρθρα 1

6.Κοτσάνη Μαρίνα, PhD Παθολόγος- Γηρίατρος- 4 δημοσιεύσεις