Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης διοργανώνει το Φθινοπωρινό Σχολείο Γηριατρικής 10-11 Οκτωβρίου 2015 στην Λευκωσία, Κύπρος. Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.