22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, MEDITERRANEAN PALACE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Eλληνικη Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης- ΕΕΜΕΓ, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Γηριατρικής  www.hcgm.gr σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γηριατρικής (EuGMS) www.eugms.org, σε συνέχεια της επιτυχής διοργάνωσης του 1ου Προ-συνεδριακού σεμιναρίου τον Νοέμβριο 2018 την Αθήνα “ 1st Pre congress EuGMS seminar " με τίτλο “ Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στην Υγιή Γήρανση” διοργανώνει φέτος στην Θεσσαλονίκη το 2ο Προσυνεδριακό σεμινάριο του κύκλου EuGMS 2020  πρίν την διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της Πανευρωπαικής Γηριατρικής Εταιρείας EuGMS στις 7-9 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα.
Το φετινό σεμινάριο “Γηριατρικός Ασθενής σε ανάγκη χρόνιας φροντίδας: Aπο την κοινότητα στις δομές υγείας και πάλι πίσω” θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στις 22-23 Νοεμβρίου 2019, στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης που θα λειτουργήσει ώς η μητρόπολη και το οικονομικό κέντρο των βαλκανίων.
Μια επιλεγμένη ομάδα διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα, τα Bαλκάνια και την Ευρώπη θα μεταφέρει τις γνώσεις της σχετικά με: Πρόληψη επιπλοκών χρόνιων παθήσεων, Περίθαλψη χρονίως πασχόντων, Διατήρηση και αποκατάσταση της αυτονομίας και προάσπιση της ποιότητας ζωής, Επιστροφή στην κοινότητα, Πρακτικές κατευθύνσεις γηριατρικού ενδιαφέροντος για επαγγελματίες υγείας πρώτης γραμμής

Βρείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ΕΔΩ 

Επίσημη γλώσσα: Ελληνικά με κάποιες ενότητες στα Αγγλικά στο τέλος της 2ης ημέρας.

Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με το γραφείο διοργάνωσης: congress@signus.gr