Η ΕΕΜΕΓ συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου και έδωσε την αιγίδα της, ενώ ο Πρόεδρος της ΕΕΜΕΓ, Καθηγ. Γηριατρικής κύριος Μπενέτος Αθ., συμμετείχε στο συνέδριο με την ομιλία:

“Organisation of the Geriatric Medicine in Developed European Countries”, μετά απο την οποία ακολούθησε διαδρασιακή συζήτηση.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ