Η ΕΕΜΕΓ συμμετείχε δυναμικά στην δημοσιοποίηση του συνεδρίου σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το πρόγραμμα εδώ