Συσχέτιση Γηριατρικής με άλλες ειδικότητες:

Αγγειοχειρουργική, Αιματολογία, Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Αλλεργιολογία 

Αναισθησιολογία, Γαστρεντερολογία, Γενική Ιατρική, Δερματολογία-Αφροδισιολογία Διαιτολογία

Ενδοκρινολογία, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Μαιευτική-Γυναικολογία

Μικροβιολογία (Ιατρική Βιοπαθολογία), Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Νεφρολογία, Nοσηλευτική

Οικογενειακή Ιατρική, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Παθολογία, Πλαστική Χειρουργική,

Πνευμονολογία, Πυρινική Ιατρική, Ρευματολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Χειρουργική, Ψυχιατρική, Ψυχολογία, Ωτορινολαρυγγολογία