Κλινική Διατροφολογία & Γηριατρική

Τα οφέλη της γηριατρικής εκπαίδευσης των διατροφολόγων και συναφών ειδικοτήτων.

 Ο τομέας Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας της Ε.Ε.Μ.Ε.Γ έχει σχεδιαστεί για να επικουρεί σε εθνικά και παγκόσμια δίκτυα μελέτης και έρευνας της γήρανσης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών προγραμμάτων βελτίωσης της διατροφής, καθώς και εθνικών, κρατικών και περιφερειακών οργανισμών που ασχολούνται με τη γήρανση, για την εφαρμογή της υγιεινής διατροφής των ηλικιωμένων.

Η Ε.Ε.Μ.Ε.Γ έχει επίσης ως βασικό σκοπό να ενισχύσει την ικανότητα του δικτύου και  των οργανισμών που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης διατροφής σε ηλικιωμένους πληθυσμούς και την παροχή κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας προς το δίκτυο γήρανσης σχετικά με τις υπηρεσίες διατροφής.

Η Ε.Ε.Μ.Ε.Γ είναι επιφορτισμένη να ενισχύσει τη γνώση του δικτύου της γήρανσης σχετικά με το ρόλο της διατροφής στην προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ασθενειών, καθώς και τα επιστημονικά και κλινικά στοιχεία που το υποστηρίζουν. Επιπλέον, ο ρόλος της εταιρείας είναι να μεταφράσει την επιστημονική γνώση σε κλινική πρακτική και κατευθυντήριες γραμμές.

Πιο αναλυτικά:

Η γήρανση χαρακτηρίζεται από μειωμένα οργανικά αποθέματα, μείωση του ομοιοστατικού ελέγχου, και αυξημένη ετερογένεια μεταξύ των ατόμων. Επηρεάζεται τόσο από γενετικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Με την αύξηση της ηλικίας, πέραν των μεταβολικών αλλαγών, υπάρχει επίσης μείωση της φυσικής δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις ενέργειας των ηλικιωμένων είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των νεότερων ενήλικων.

Οι διατροφικές ανάγκες των ηλικιωμένων καθορίζονται από παράγοντες όπως συγκεκριμένες νοσηρότητες και προβλήματα υγείας, που σχετίζονται με τον συμβιβασμό του οργάνων, την μείωση του επιπέδου δραστηριοτήτων, κατανάλωσης ενέργειας, και θερμιδικών απαιτήσεων, δυνατότητας πρόσβασης σε τροφή, προετοιμασία γευμάτων, κατάποσης, και χωνέψης τροφίμων, καθώς και των προσωπικών διατροφικών προτιμήσεων .

Οι διαιτολόγοι συνεργάζονται άμεσα με τους ηλικιωμένους ώστε να παρέχουν ποιότητα ζωής που συνδέεται με τη βέλτιστη διατροφή ή και διατροφική θεραπεία σε νοσοκομεία, ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης, υποβοηθούμενης διαβίωσης, κατ'οίκον περίθαλψης και φροντίδας, κοινοτικής βάσης προγράμματων διατροφής, της βιομηχανίας υπηρεσιών εστίασης, σωφρονιστικά ιδρύματα, κυβερνητικά προγράμματα και με την σχετίζομενη βιομηχανία ή έμμεσα, όπως τεκμηριώνεται από τη διοίκηση, εκπαίδευση ή και την επιστημονική έρευνα που συνδέεται ειδικά με γεροντολογική διατροφή.

Η Ε.Ε.Μ.Ε.Γ υποστηρίζει την εκπαίδευση όσο και την επιστημονική έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση της διατροφής των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και την αιτιολογία, την αξιολόγηση και τη θεραπεία της απώλειας βάρους, της υπερφαγίας ή του υποσιτισμού, της κακής θρέψης, αλλά και των ελλείψεων κοινών θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον η Ε.Ε.Μ.Ε.Γ είναι ενεργή στην έρευνα που αφορά την γήρανση και τη μακροβιότητα που σχετίζεται με τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες.

Επιστημονική Κατάρτιση στην Γηριατρική και την Γεροντολογική διατροφή, την Διατροφική Εκπαίδευση και την Έρευνα μέσω:

- Δικτυακών Σεμιναρίων (webminars)

- Ημερίδων

- Εργαστηρίων (Workshops)

- Εκδηλώσεων

- Επιστημονικών Συνεδρίων

- Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική Θεματολογία στον τομέα της διατροφής και της κλινικής διαιτολογίας της Ε.Ε.Μ.Ε.Γ περιλαμβάνει:

- Διατροφική Αξιολόγηση

- Εκτίμηση σύνθεσης σώματος

- Εκτίμηση ενεργειακών απαιτήσεων

- Σαρκοπενία - διατροφική πρόληψη και θεραπεία

- Δυσαπορρόφηση - διατροφική πρόληψη και θεραπεία

- Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και διατροφικών συστατικών

- Εργαλεία εκτίμησης κινδύνου γηριατρικών νοσηροτήτων

- Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου στους ηλικιωμένους: περιοριστικές δίαιτες, υποσιτισμός, δυσφαγία, αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, προβλήματα μάσησης, μειωμένη όρεξη, κατάθλιψη, αλκοολισμό, και χρόνιες ασθένειες σχετιζόμενες με μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή.

- Εντερική διατροφή: Αξιολόγιση από στόματος συμπληρωμάτων διατροφής (ONS) και σίτιση με εντερικό σωλήνα (TF)

- Παρεντερική διατροφή

- Παρηγορητική διαιτιτική φροντίδα

Οι 3 βασικοί σκοποί της Ε.Ε.Μ.Ε.Γ σε κοινοτικό επίπεδο είναι:

• Η βελτίωση της διατροφικής κατάστασης των ηλικιωμένων

• Βελτιωμένη λειτουργική κατάσταση, γενική ευημερία και ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

• Η μακροβιότητα με μειωμένη νοσηρότητα

Οργανισμοί – Σύνδεσμοι