Για να γίνετε Μέλος παρακαλούμε συμπληρώστε την Αίτηση Μέλους που βρίσκεται εδώ

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γαι την γηριατρική, την γεροντολογία, την φορντίδα ηλικιωμένων καθώς και για τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς γήρανσης. Μπορεί να είναι ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας ή επαγγελματίες υγείας σε ιατρικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού.

Στόχος της ΕΕΜΕΓ είναι να έχει μέλη απ’ όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγέλματα εφόσον τα θέματα που αφορούν την γήρανση και τους ηλικιωμένους μπορούν να μελετηθούν με μια πολύπλευρη προσέγγιση.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι αιτούντες ενημερώνονται άμεσα για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους.

Το κόστος εγγραφής μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διαμορφώνεται στα 30 € τα οποία καταβάλλονται άπαξ κατά την εγγραφή.

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής απο το 2015 ορίζεται στα 50€. *Για το 1ο έτος το κόστος της ετήσιας συνδρομής περιλαμβάνει και το κόστος εγγραφής.

Ωφέλη: 

- ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα στα πλαίσια Σεμιναρίων της ΕΕΜΕΓ.
- Χαμηλό κόστος εγγραφής (early-bird) κατα την διάρκεια όλης της προσυνεδριακής περιόδου έως και την έναρξη του συνεδρίου.
- Αποστολή Newsletter με πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΕΕΜΕΓ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Συμβουλές σχετικά με ερευνητικές μελέτες, εκπαίδευση στην Γηριατρική ή εξειδίκευση στο εξωτερικό.
- Πρόσβαση σε webcasts και παρουσιάσεις προηγούμενων Σεμιναρίων της ΕΕΜΕΓ.
Ειδική πρόσβαση σε πηγές, δημοσιεύσεις και μελέτες σε συγκεκριμένα πεδία του website και ανταλαγή πληροφοριών on line.
- Ε-learning (μελλοντικά διαθέσιμο)